/5 lat gwarancji
5 lat gwarancji 2017-11-23T09:13:47+00:00

Prześlij poniższy formularz, aby odebrać dodatkowe 2 lata gwarancji – łącznie 5 lat dla odkurzaczy zakupionych na użytek domowy, czyli zakupionych na paragon lub fakturę bez NIP. Gwarancja zostanie przesłana pocztą elektroniczną w ciągu 5 dni od przesłania formularza, na wskazany w nim adres e-mail.